Kontakty

Adresa:
Miestny úrad
Mestská časť Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava
e-mail:  vajnory@vajnory.sk

Tel. č.: 0850 24 25 24

Telefónny a e-mailový zoznam MiÚ Vajnory nájdete TU.

Starosta:
e-mail: starosta@vajnory.sk

Zástupkyňa starostu:

e-mail: molnarova@vajnory.sk

Prednosta:
e-mail: homola@vajnory.sk

Sekretariát starostu
e-mail: sekretariat@vajnory.sk

Právnička
e-mail: ostricova@vajnory.sk

Podateľňa, osvedčovanie podpisov a listín
e-mail: dicerova@vajnory.sk
Referát sociálny, zdravotný, školský
e-mail: kralovicova@vajnory.sk
Matrika
e-mail: gzemanova@vajnory.sk
Ohlasovňa pobytu
e-mail: szemanova@vajnory.sk
Žiadosti podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám:
e-mail: infozakon@vajnory.sk

Referát PR a komunikácie
e-mail: matko@vajnory.sk

Referát kultúry, športu a  zahraničných vzťahov
e-mail: tvrdon@vajnory.sk
e-mail: suskova@vajnory.sk

Referát hospodárskej správy
vedúci referátu
email: gorcs@vajnory.sk
 
Oddelenie stavebné, ŽP, ÚP a dopravy
Vedúca oddelenia
email: krumpolcova@vajnory.sk

Stavebný úrad
email: sucha@vajnory.sk
email: stastna@vajnory.sk
email: choluj@vajnory.sk
Referát cestného hospodárstva
email: juleny-tomanova@vajnory.sk
Referát životného prostredia a vodného hosp.
email: hrckova@vajnory.sk

Oddelenie ekonomické
Vedúci oddelenia
e-mail: kulka@vajnory.sk
Referát pokladne, krátkodobý prenájom
e-mail: bielikova@vajnory.sk
Referát daní a poplatkov
e-mail: bitarovska@vajnory.sk

Vajnorské novinky:
redakcia@vajnory.sk

Miestny kontrolór
e-mail: kontrolor@vajnory.sk