Zverejňovanie zmlúv podľa novely č. 382 / 2011 info zákona, rok - 2020 a 2021

File: