Participatívny rozpočet 2023 - Hlasovanie

×

Správa s upozornením

Hlasovanie bolo ukončené.

Primárne karty

Obyvatelia Mestskej časti Bratislava – Vajnory môžu aj tento rok opäť hlasovať za návrhy na zlepšenie Vajnor v rámci vajnorského participatívneho rozpočtu. Z rozpočtu je v tomto kalendárnom roku vyčlenená finančná čiastka 12-tisíc eur, ktorá bude použitá na zlepšenie, či skrášlenie Vajnor.                                                                                                      

Hlasovať môžete do 10. júna 2023 a návrhy, ktoré získajú najviac hlasov, budú následne realizované.
Hlasovať sa dá vyplnením priloženého hlasovacieho lístka alebo na webovej stránke www.vajnory.sk v časti Participatívny rozpočet.                                                                 

O výsledkoch hlasovania budete informovaní na internete a v najbližšom vydaní Vajnorských noviniek po ukončení hlasovania.
Úrad mestskej časti víta všetky podnety od občanov a  zaoberá sa nimi. Aj keď sa nedajú zrealizovať z  participatívneho rozpočtu všetky, niektoré z návrhov mestská časť rieši v spolupráci s príslušnými inštitúciami a prípadne plánuje realizovať z iných rozpočtových kapitol.

Hlasovať môžu obyvatelia viacerými spôsobmi:

vyplnením hlasovacieho lístka, ktorý bude zverejnený vo Vajnorských novinkách (vhodiť do schránky pri úrade alebo zaslať poštou, e-mailom),

elektronicky prostredníctvom webovej stránky www.vajnory.sk, (v časti participatívny rozpočet).

Pravidlá hlasovania:

hlasovať je možné najviac za dva návrhy,

minimálny vek 15 rokov,

hlasovať môžu občania s trvalým alebo prechodným pobytom vo Vajnoroch,

hlasovať možno iba jedenkrát, pri elektronickom hlasovaní sa zaznamenáva IP adresa,

pri hlasovaní je potrebné uviesť meno, priezvisko, adresu trvalého alebo prechodného bydliska, prípadne aj kontakt (e-mail alebo telefónne číslo),

mestská časť Bratislava-Vajnory si vyhradzuje právo podozrivé hlasovania preveriť, resp. vyradiť.

 

Dotazník na hlasovanie nájdete TU.

 

Návrhy, za ktoré môžu obyvatelia hlasovať

Číslo návrhu

Participatívny rozpočet 2023

1

Lavičky pre rodičov na pumptrack

2

Vybudovanie vodnej fontánky v Parku pod lipami

3

 Mobilný skate prvok do lokality Alviano 

4

Prekrytie pódia v Parku pod lipami

5

Verejné osvetlenie v parku na Buzalkovej ulici

6

Architektonické umelecké dielo do centra mestskej časti, ktoré bude predstavovať tradičné umenie Vajnor

7

Vybudovanie domčeka pre hmyz

8

Masážny chodník na kráčanie s okrúhlymi kamienkami

9

Online kamera do včelieho úľa

10

Voskotopka nerezová s plynovým horákom na 10 – 20 rámikov na získavanie vosku zo včelích plastov do obecnej včelnice

11

Domček so šmykľavkou na detské ihrisko na Príjazdnej v lokalite Šinkovské