VZN a uznesenia Miestneho zastupiteľstva

VZN č. 3 / 2023 zo dňa 21.septembra 2023

VZN o pravidlách participatívneho rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Vajnory

platné
VZN č.2 / 2023 zo dňa 21.9.2023

VZN o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory

platné
VZN č. 4/2022 zo dňa 21. decembra 2022

VZN o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

platné
VZN č. 3/2022 zo dňa 21. decembra 2022

VZN o  poskytovaní finančnej výpomoci

platné
VZN č. 1/2023 zo dňa 4. mája 2023

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2023 zo dňa 4. mája 2023 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory.

platné
VZN číslo 2/2022 zo dňa 30. 6. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 2/2022 zo dňa 30. júna 2022 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory.

Školstvo platné
VZN číslo 1/2022 zo dňa 30. 6. 2022

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2022 zo dňa 30. júna 2022 ktorým sa vyhradzujú miesta a ustanovujú podmienky na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách počas volebnej kampane na území mestskej časti Bratislava-Vajnory

Bratislava - Vajnory platné
VZN číslo 4/2021 zo dňa 8. 9. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 4/2021 zo dňa 8. septembra 2021 o miestnej dani za psa, dani za predajné automaty a dani za nevýherné hracie prístroje na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Miestne dane a poplatky platné
VZN číslo 3/2021 zo dňa 17. 6. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 3/2021 zo dňa 17. júna 2021 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 2/2021 zo dňa 17. 6. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 2/2021 zo dňa 17. júna 2021 o prijímaní detí do materskej školy
a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole.

Školstvo platné
VZN číslo 1/2021 zo dňa 18. 2. 2021

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2021 zo dňa 18. februára 2021

o  poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom  mestskej časti Bratislava – Vajnory

Školstvo platné
VZN číslo 1/2020 zo dňa 13. 2. 2020

Všeobecne záväzné nariadenie Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2020 zo dňa 13. februára 2020 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Uvedené VZN je platné s účinnosťou od 1. 3. 2020.

Bratislava - Vajnory platné
VZN č. 4/2019 z dňa 20. 11. 2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 4/2019 zo dňa 20. novembra 2019 o  poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom mestskej časti Bratislava – Vajnory

Sociálna pomoc a zdravotníctvo zrušené
VZN číslo 3/2019 zo dňa 20.11.2019

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2019 z dňa 20. 11. 2019 o dodržiavaní čistoty a poriadku

Poriadok a čistota platné
VZN číslo 2/2019 zo dňa 20.6.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava - Vajnory č. 2/2019 zo dňa 20. júna 2019 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 1/2019 zo dňa 17.4.2019

Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava – Vajnory č. 1/2019 zo dňa 17. apríla 2019 o prijímaní detí do materskej školy a na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole

Školstvo zrušené
VZN číslo 3/2018 zo dňa 17.10.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2018 o organizácii miestneho referenda

Bratislava - Vajnory platné
VZN číslo 2/2018 zo dňa 21.6.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach používania symbolov mestskej časti Bratislava - Vajnory

Bratislava - Vajnory platné
VZN číslo 1/2018 zo dňa 20.2.2018

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2018 o výške a spôsobe platby príspevkov na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava- Vajnory

Školstvo zrušené
VZN číslo 4/2017 zo dňa 13.12.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene.

Bratislava - Vajnory zrušené
VZN číslo 3/2017 zo dňa 22.6.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2017 o  ktorým sa mení  Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory.

Bratislava - Vajnory zrušené
VZN číslo 2/2017 zo dňa 22.6.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2017 o  určení pravidiel času predaja  v obchode a času prevádzky služieb na území Mestskej časti Bratislava - Vajnory.

Podnikanie platné
VZN číslo 1/2017 zo dňa 9.2.2017

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 o miestnom poplatku za rozvoj na území Mestskej časti Bratislava-Vajnory

Bratislava - Vajnory zrušené
VZN číslo 2/2016 zo dňa 22.9.2016

Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2016 o pravidlách času výstavby a rekonštrukcie stavieb a bytov a údržby zelene.

Bratislava - Vajnory zrušené