Užitočné telefónne čísla

Medzinárodné volacie číslo pre Bratislavu + 421 2

Tiesňové volania:
SOS Tiesňové volania 112
Polícia 158
Mestská polícia 159
Záchranná zdravotná služba 155
Hasičský a záchranný zbor 150

Poruchové služby:
Poruchy - plyn 0850 111 727
Poruchy - elektrický prúd 0850 111 555
Poruchy - voda 0800 121 333
Poruchy - verejné osvetlenie 02/ 63 81 01 51

Lekárska pohotovosť:
Ambulancia rýchlej zdravotnej pomoci IRS 7 02/ 44 68 02 0
Pohotovosť pre dospelých:
Strečnianska 13, Bratislava 02 / 63 83 31 30
Ružinovská 10, Bratislava 02 / 48 27 92 5
Pohotovosť pre deti a dorast:
Limbová 1, Kramáre, Bratislava 02 / 59 37 11 11
Pohotovosť stomatologická:
Drieňová 38, Bratislava 02 / 43 42 34 33

Lekárne - stála pohotovostná služba:
Líščie údolie 02 / 65 42 59 62
Nám. SNP 02 / 54 43 29 52
Račianske mýto 02 / 44 45 52 91
Ružinovská 12 02 / 43 33 11 43
Strečnianska 1 02 / 63 83 58 68

Núdzové otváranie dverí a trezorov:
Nonstop zámočnícka pohotovosť 16 888
Núdzové otváranie trezorov 16 888