Kultúrne pamiatky

Centrum Vajnor bolo v roku 1992 vyhlásené za pamiatkovú zónu, súčasťou kultúrneho dedičstva obce sú aj tri národné kultúrne pamiatky.

Najstaršou stavbou vo Vajnoroch je rímsko-katolícky kostol sv. Ladislava, dnes zasvätený Sedembolestnej Panne Márií, postavený v rokoch 1270-1278 Hlavný oltár pochádza z konca 19. Storočia. Kostol bol vyhlásený za národnú kultúrnu pamiatku. V roku 1941 bola na povale kostola objavená soška Vajnorskej Madony z dubového dreva, ktorá pochádza zo začiatku 14. storočia. V rokoch 1943 - 1967 stála na konzole lode kostola Klarisiek v Bratislave, dnes je v zbierkach Mestského múzea v Bratislave a jej replika na Miestnom úrade MČ Vajnory.

Ďalšími národnými kultúrnymi pamiatkami sú socha sv. Floriána z roku 1832 a Vajnorský ľudový dom na Roľníckej ulici č.118 ako tradičné obydlie vajnorských vinohradníkov s ľudovými maľbami interiéru, zbierkou ľudovej keramiky a výšiviek a vajnorským ľudovým krojom.

Kostol Sedembolestnej Panny Márie - národná kultúrna pamiatka

Najstaršia stavba v obci, postavili ho v rokoch 1270-1279. Pôvodne bol zasvätený Panne Márii, potom uhorskému kráľovi sv. Ladislavovi. Od roku 1968 opäť Panne Márii, a to Sedembolestnej. Kostol je jednoloďový, s polygonálne uzavretou svätyňou, ktorá je zaklenutá gotickou rebrovou klenbou so stredovekými svorníkmi. Viac ...

Informácie o archeologickom výskume...

Vajnorský ľudový dom - národná kultúrna pamiatka

Vajnorský ľudový dom (Roľnícka ul. č. 181) zo začiatku 19. storočia je ukážkou tradičnej zástavby dvora typu radových dedín. Vertikálne delenie stavebných parciel podmieňovalo orientáciu domov od ulice k humnám a viniciam, čím vznikali dlhé dvory alebo dlhé domy.Viac...

Socha sv. Floriána - národná kultúrna pamiatka

V strede obce (Roľnícka ulica, pred domom č.186) stojí na 140 cm vysokom podstavci základňa 63 x 50 cm) 230 cm vysoká pieskovcová socha sv. Floriána, patróna hasičov (požiarnikov) z r. 1832. Viac...

Vajnorská Madona

Kópia Madony s Ježiškom je vyhotovená podľa originálu Vajnorskej madony zo zbierok Galérie mesta Bratislavy. Originál pochádza z obdobia okolo rokov 1290 až 1320, z doby panovania uhorského panovníka Karola Róberta z Anjou (1308 - 1340 ). Viac...

Kaplnky:

  • Kaplnka sv. Urbana

  • Kaplnka sv. Vendelína
  • Kaplnka sv. Jána Nepomuckého