Symboly Vajnor

Erb

Vajnorský erb navrhol v roku 1990 heraldik prof. Jozef Novák. Tvorí ho červený štít a v ňom strieborný vinohradnícky nožík, strieborný strapec hrozna a dve zlaté ručičky. Pôvodne za erb Vajnôr navrhol v roku 1972 znak z menšieho pečatidla obce zo 16. storočia. Strieborný nôž a strieborný strapec boli v modrom štíte, zlaté ružičky ešte chýbali. Viac...

Vlajka

Vlajka mestskej časti pozostáva zo štyroch pozdĺžnych pruhov vo farbách červenej (2/6), žltej (1/6), bielej (1/6) a červenej (2/6). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zostrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

  • Symboly mestskej časti sú zapísané do Heraldického registra Slovenskej republiky pod signatúrou V-29/93 a sú zaradené aj do knižného vydania Heraldického registra SR, IV. Diel.
  • Ďalšími symbolmi sú štandarda starostu a insígnie. Tieto boli schválené miestnym zastupiteľstvom 24.júna 2003.
Súbor: