Kvalita ovzdušia

MERAČ KVALITY OVZDUŠIA 1 Roľnícka ul.

MERAČ KVALITY OVZDUŠIA 2 Park pod lipami

Popis nameraných hodnôt

Veľmi dobrá – Ideálne podmienky pre vonkajšie aktivity
Dobrá – Bez obmedzenia pre vonkajšie aktivity
Uspokojivá – Bez obmedzenia pre vonkajšie aktivity
Vyhovujúca – Bez obmedzenia pre vonkajšie aktivity
Zlá - Ak sa u vás objaví kašeľ alebo podráždenie hrdla obmedzte vonkajšie aktivity
Veľmi zlá - Obmedzte aktivity vonku a vetranie, najmä ak pociťujete akékoľvek nepríjemné pocity ako dráždenie v krku, pálenie očí alebo kašeľ

Prachové častice - PM sa merajú optickým senzorom  založeným na princípe laserového rozptylu.

Prachové častice a ich nebezpečnosť sa delia podľa svojej veľkosti.

  • PM10 – Častice menšie ako 10 mikrometrov prenikajú do hrtanu a dolných dýchacích ciest.
  • PM4 – Častice menšie ako 4 mikrometre sú medziskupinou medzi PM10 a nebečnejšími PM2,5. Nedostanú sa cez hrtan a dolné dýchacie cesty až do priedušiek.
  • PM2,5 – Častice menšie ako 2,5 mikrometra sa usadzujú v prieduškách, oproti väčším časticiam zasahujú naše telo výraznejšie.
  • PM1 – Merané sú častice o veľkosti 0,3 – 1 mikrometer. Veľmi jemné prachové častice menšie ako 1 mikrometer sú najnebezpečnejším typom. Usadzujú sa v pľúcach, odkiaľ prechádzajú do krvného obehu.

Oxid dusičitý (NO2) - jeho hodnoty sa merajú digitálnym čidlom s teplotnou kompenzáciou.

Zvýšená koncentrácia oxidu dusičitého môže spôsobiť podráždenie slizníc, rizikom je hlavne pre malé deti a osoby s astmou.
Vo vysokých koncentráciách môže spôsobiť otravu organizmu.

Prečo sú namerané hodnoty NO2 vyššie v noci ako počas dňa?

Vyššie koncentrácie NO2, ktoré môžeme pozorovať v nočných hodinách, sú z dôvodu pôsobenia slnečného žiarenia na NO2, čím vzniká O3, a preto sú hodnoty NO2 v  noci vyššie. Koncentrácia NO2 súvisí s intenzitou a plynulosťou dopravy (emisným zdrojom), meteorologickou situáciou (hlavne intenzitou slnečného žiarenia a teplotou) a v neposlednej rade s rozptylovými podmienkami.
Pri teplotných inverziách a nízkych rýchlostiach vetra bývajú koncentrácie znečisťujúcich látok vyššie.