Ohlasovňa pobytu

Kde nás nájdete:

Hlavná budova, prízemie vľavo, miestnosť č. 108

Adresa:
Ohlasovňa pobytu MČ Bratislava - Vajnory
Roľnícka 109
831 07 Bratislava

Silvia Zemanová   
Tel. č.: 02/212 95 231​  ​
e-mail: szemanova@vajnory.sk

STRÁNKOVÉ HODINY:

Pondelok 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Utorok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Streda 8:00 - 12:00 13:00 - 17:00

Štvrtok NESTRÁNKOVÝ DEŇ

Piatok NESTRÁNKOVÝ DEŇ    

Od 1.1.2018 je v platnosti nový sadzobník správnych poplatkov vyberaných MČ Bratislava-Vajnory podľa zákona č. 145/1995 v znení neskorších predpisov.​

V súlade so Zákonom č. 253/1988 Z.z. v znení neskorších predpisov a poslednou úpravou Zákona č. 224/2006 Z.z. o občianskych preukazoch, prešla agenda hlásenia a evidencie pobytu občanov od 1. 7. 2006 z útvaru Policajného zboru na Mestskú časť Bratislava-Vajnory. 


Trvalý pobyt je povinný hlásiť každý občan, ak sa trvalo nezdržiava v zahraničí. Trvalý pobyt nezakladá nijaké právo k budove, k bytu ani k vlastníkovi, má len evidenčný charakter. 

Občan, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a ktorý sa pripravuje na vycestovanie do zahraničia na dobu dlhšiu ako 90 dní, alebo s cieľom trvale žiť v zahraničí, pred vycestovaním ohlási túto skutočnosť ohlasovni. 

Prechodný pobyt je pobyt občana mimo miesta trvalého pobytu, kde sa občan dočasne zdržiava, ak má trvať viac ako 90 dní.


Postup pri vybavovaní:

Pri vybavovaní tejto agendy je občan povinný dostaviť sa osobne. Za členov rodiny, prípadne za iných občanov žijúcich v domácnosti, môže hlásiť trvalý pobyt jeden z členov tejto rodiny alebo osoba žijúca s nimi v domácnosti.


Ako vybaviť: 

Trvalý pobyt
Prechodný pobyt
Zrušenie trvalého pobytu