Futbalový klub Vajnory

Názov: FK Vajnory
Adresa: Široká 31, 831 07 Bratislava – Vajnory
IČO: 30 865 948
DIČ: 2022247909
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a.s.
Kód banky: 0900
Číslo účtu: 0630964154
IBAN: SK32 0900 0000 0006 3096 4154

web: http://www.fkvajnory.sk/

e-mail: fkvajnory@fkvajnory.sk
Viac informácii