ZO Slovenského zväzu chovateľov - Vajnory

Organizácia je začlenená pod Malokarpatský oblastný výbor, ktorý združuje 14 ZO od Malaciek až po Horné saliby. Máme 15 členov. Naši členovia sa zúčastňujú všetkých výstav v rámci oblasti, ako aj celoslovenskej výstavy v Nitre. Svoje zvieratá sme prihlásili aj na Európsku výstavu v Nitre, ktorá sa bude konať v dňoch: 20.-22. novembra 2009. Naša organizácia usporiadala už 11 výstav v rámci hodových slávností. V tomto roku to bola 12 miestna výstava králikov, holubov a hydiny.

Na výstave 2009 (13.9.) sa zúčastnilo 19 chovateľov, ktorí vystavili 119 zvierat. Ocenené zvieratá získali čestné ceny.
Za králikov  - Richard Kollár, Ján Benkovič a Ján simon.
Za holuby ´- Peter Cedula a Peter Šurica.
Za hydinu - Ing. Peter Ferienčík, Milan Andalek a Peter Nádaždy.

Ďakujeme sponzorom, ktorí prispeli k realizácii našej výstavy: MiÚ Vajnory, starosta MČ - Ing. Ján Mrva, Ing. Miroslav Fábry, Poľnohospodárske družstvo - Vajnory, Mäso - údeniny Vajnory, Potraviny Hanker.

Naša organizácia má pomerne málo členov, preto by sme do našich radov radi uvítali nové posily - aj z radov mládeže.

Tibor Cagan, predseda ZO SZCH Vajnory