ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku “ZO JDS Vajnory”

Zátureckého 23/A
831 07 Bratislava
Ján Krištofič, predseda
kontakt: 0905 306 234
email.: jan.krisofic@gmail.com
Klubové hodiny “Klubovňa v DK Vajnory”
Pondelky 15.00 - 18.00 h.
www.vajnorskiseniori.sk