Vajnorský Okrášľovací Spolok

Baničova 3, 831 07 Bratislava - Vajnory
Vedúci: Ivan Štelár
e-mail: vajnorskyspolok@centrum.sk
Mob.: 0907/ 735 084
viac informácii