Miestny spolok SČK Bratislava - Vajnory

Roľnícka 251, 831 07 Bratislava - Vajnory
Predsedníčka: Ing. Emília Uhrínová, MPH
Tel.: 0907/ 107 451