O dotácie na budúci rok môžete žiadať do 30. novembra

30 október 2023

Mestská časť Bratislava-Vajnory podporuje každoročne zo svojho rozpočtu spolky a organizácie, ktoré pôsobia v mestskej časti.

Žiadosti pre rok 2024 je možné podávať do 30. novembra 2023 (rozhodujúci je dátum doručenia).

Viac informácií o podmienkach poskytovania dotácie ako aj tlačivá, nájdete vo VZN č. 2/2023 zo dňa 21. septembra 2023 o poskytovaní finančných dotácií z rozpočtu Mestskej časti Bratislava – Vajnory: Dotácie nájdete TU.