Odvoz odpadu počas štátneho sviatku 1.11. 2023

31 október 2023

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude v stredu počas štátneho sviatku 1.11.2023 vykonávaný bez zmien, teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Viac o ďalších službách OLO a zberných miestach KOLO počas sviatkov sa dozviete na: https://www.olo.sk/pocas-statneho-sviatku-1-11-bude-odvoz-odpadu-vykonany-bez-zmien/