Počas štátneho sviatku 17.11. bude odvoz odpadu vykonaný bez zmien

14 november 2023

Odvoz zmesového komunálneho odpadu, triedeného odpadu, záhradného a kuchynského bioodpadu a jedlých olejov a tukov bude v piatok počas štátneho sviatku 17.11.2023 vykonávaný bez zmien., teda podľa bežného harmonogramu platného na tento deň.

Viac o ďalších službách OLO a KOLO počas sviatku sa dozviete TU.