Realizácia prekládky cyklolávky ponad Šurský kanál

3 november 2023
Sekcia: 
Mestská časť
Bratislavský samosprávny kraj budúci týždeň začína s realizáciou prekládky cyklolávky ponad Šurský kanál. V súvislosti s touto stavbou je potrebné od budúceho týždňa uzavrieť v tejto lokalite cyklotrasy Vajnorská radiála a Jurava. Celá prekládka by mala byť hotová najneskôr do 3 mesiacov.
 
Predmetom zákazky je preloženie cyklolávky cez Šurský kanál, ktorá bola postavená v roku 2016 ako spojnica cyklistického chodníka a chodníka pre peších z Vajnor na Chorvátsky Grob m. č. Čiernu Vodu. Cyklolávka preklenula Šurský kanál v súbehu so cestou III/1082 a mostom M7368 na tejto ceste.

Preložená lávka bude na strane Vajnor nadväzovať na už vybudovanú cestičku v rámci novej mimoúrovňovej križovatky Čierna voda na diaľnici D4. 

 

 

Tags: