Oznámenie o písomnostiach uložených na MÚ Bratislava-Vajnory, 22.11.2023

Dátum vydania: 
streda, 22. november 2023