Miestne zastupiteľstvo - 4. máj 2023

štvrtok, 4. máj 2023 - 14:00 do 17:00

POZVÁNKA

V zmysle ust. § 13 ods. 4 písm. a) a ust. § 12 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, Vás pozývam na IV. verejné zasadnutie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava–Vajnory, ktoré sa bude konať vo štvrtok 04. mája 2023 o 14.00 hodine v zasadacej miestnosti Miestneho úradu, Roľnícka 109, I. poschodie.

 

Program:

1) Informácia o plnení uznesení MiZ mestskej časti Bratislava–Vajnory

2) Všeobecne záväzného nariadenia Mestskej časti Bratislava-Vajnory č. 1/2023 o poskytovaní finančnej výpomoci obyvateľom Mestskej časti Bratislava–Vajnory

3) Informácia o projekte Danube InGrid- Elektrická stanica Vajnory ( 15:00 )

4) Správa o činnosti Mestskej polície na území Mestskej časti Bratislava–Vajnory ( 15:30 )

5) Návrh náplne činností komisií pri MiZ mestskej časti Bratislava–Vajnory

6) Informácia o čerpaní úveru

7) Návrh na prvú zmenu rozpočtu na rok 2023 2

8) Návrh na vytvorenie kontrolnej skupiny Mestskej časti Bratislava–Vajnory v zmysle zákona č. 314/2001 Z.z. zákona o ochrane pred požiarmi

9) Harmonogram kultúrnych, spoločenských a športových podujatí na leto a druhý polrok 2023

10) Interpelácie poslancov MiZ

11) Rôzne

 

Prenos zo zastupiteľstva TU.

Uznesenia a VZN: 
PrílohaVeľkosť
PDF icon Uznesenia262.57 KB

Video