Projekty EÚ

Zrealizované europrojekty

Rok Zdroj Názov projektu Výška pomoci v  Eur Výška pomoci v Sk
2014 MDVaRR SR Malokarpatsko šúrska cyklomagistrála JURAVA 617 493,57 € 18 602 611,29 SKK
2013 MPaRV SR Revitalizácia verejného priestranstva vo Vajnoroch - Park pod lipami 231 175,18 € 6 964 383,47 SKK
2012 MF SR Rozšírenie obecného rozhlasu 9 900,00 € 298 247,40 SKK
2012 MDVaRR SR Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie - ÚPNZ Centrum 3 855,60 € 116 153,81 SKK
2012 ObÚ Bratislava Rozšírenie kamerového systému v MČ Bratislava - Vajnory 5 000,00 € 150 630,00 SKK
2012 BSK Vajnorský ľadový pohár - spolupráca a propagácia 2 000,00 € 60 252,00 SKK
2012 BSK Župná šarkaniáda 2012 3 200,00 € 96 403,20 SKK
2011 MK SR Ján Hlavatý - insitný umelec 8 000,00 € 241 008,00 SKK
2011 BSK Dokončenie obnovy VĽD 1 000,00 € 30 126,00 SKK
2011 MDVaRR SR Spracovanie územnoplánovacej dokumentácie - ÚPNZ Šuty 8 206,24 € 247 221,19 SKK
2011 BSK Prezentácia majstrovstiev sveta v priestoroch ľadovej plochy v období 19.02.-06.03.2011 500,00 € 15 063,00 SKK
2010 MK SR Záchrana NKP - VĽD 18 000,00 € 542 268,00 SKK
2010 MVaRR SR Revitalizácia verejného priestranstva MČ Vajnory - "centrálne námestie" 200 000,00 € 6 025 200,00 SKK
2010 MK SR Národná umelkyňa Katarína Brúderová 3 000,00 € 90 378,00 SKK
2010 Hlavné mesto SR Bratislava Revitalizácia verejného priestranstva MČ Vajnory - zóna Rybničná 100 000,00 € 3 012 600,00 SKK
2010 Úrad vlády SR Vajnorský streetball 9 299,99 € 280 171,50 SKK
2010 Slovenské elektrárne, a.s. Záchrana NKP - VĽD 2 000,00 € 60 252,00 SKK
2010 Nadácia VÚB Záchrana NKP - VĽD 10 000,00 € 301 260,00 SKK
2009 EkoFond, n.f. Zateplenie ZŠ K. Brúderovej Bratislava - Vajnory 71 279,46 € 2 147 365,01 SKK
2009 Úrad vlády SR Streetball tour Vajnory a MDD 11 600,00 € 49 461,60 SKK
2007 MVaRR SR Projektová dokumentácia na vytvorenie novej cyklodráhy 65 543,72 € 1 974 570 Sk
2007 MVaRR SR „Cesta po Európe"- Prezentácia Vajnor na veľtrhoch cestovného ruchu 122 858,66 € 3 701 240 Sk
2007 MVaRR SR Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Mestskej časti Bratislava - Vajnory 29 641,37 € 892 976 Sk
2007 MVaRR SR Úprava verejného priestranstva a fasády budovy v centrálnej časti Vajnor 157 839,64 € 4 755 077 Sk
2006 MVaRR SR Rekreačný areál Vajnory 218 781,12 € 6 591 000 Sk
2006 MK SR Malokarpatský koncert dychových hudieb 1 991,64 € 60 000 Sk
2006 MK SR Vajnory - Pamiatková zóna , spracovanie zásad 1 659,70 € 50 000 Sk