Zverejňovanie zmlúv podľa novely č. 382 / 2011 info zákona, rok 2022